Profil Syarikat

profil1

Pengenalan

UNIUTAMA PROPERTY SDN. BHD. (UPSB) ditubuhkan pada 14 Mac 2004 bagi menguruskan urusan berkaitan hartanah dan penyenggaraan di Universiti Utara Malaysia. Ia ditubuhkan dengan modal berbayar sebanyak RM5,000,000.00

UPSB merupakan salah satu daripada subsidiari Uniutama Management Holdings Sdn. Bhd. (UMHSB) yang dimiliki sepenuhnya oleh Universiti Utara Malaysia(UUM).

Sehingga kini, UPSB telah mengembangkan operasi perniagaanya daripada pengurusan berkaitan pembersihan dan landskap serta pengurusan bangunan kepada pengurusan hotel, pelaburan hartanah, pengangkutan, insurans, restoran dan katering serta pengurusan berkaitan agrobisnes.

profil2

Perniagaan

Selari dengan perkembangan bidang perniagaan tersebut, UPSB telah menubuhkan dua anak syarikat bagi melicinkan struktur operasi perniagaan supaya lebih berdaya maju, iaitu :

Uniutama Travel & Tours Sdn Bhd (2015).

  • Perkhidmatan perjalanan, pakej pelancongan dan pengurusan servis apartment -The University Inn, UUM dengan kemudahan 120 unit untuk sewaan.

Uniutama Property Management Sdn Bhd (2015).

  • Perkhidmatan pendobian, perkhidmatan hygiene, cenderahati ke pejabat-pejabat

Sejarah kami

h1

h2

h3

h4

2004

PENUBUHAN SYARIKAT

2005

PENGURUS FASILITI UUM

2009

PERSIJILAN ISO 9001

2011

PENUBUHAN ANAK SYARIKAT HARTANAH DAN UNIUTAMA TRAVEL & TOURS

p2

Misi

• Menyediakan produk dan perkhidmatan yang berasaskan prinsip Value For Money.
• Memberi pulangan yang maksima kepada pemegang saham.
• Menjadi pemangkin pembangunan hartanah di kawasan sekitar utara Semenanjung.

p3

Visi

Menjadi peneraju dalam perkhidmatan pengurusan berkaitan hartanah dan hospitaliti di kawasan utara Semenanjung Malaysia terutamanya di sekitar Kedah dan Perlis.

p1

Hala tuju

Dengan tertubuhnya dua anak syarikat bagi melicinkan Operasi Komersial Syarikat, UPSB akan meningkatkan perniagaan teras syarikat ke bidang pelaburan dan pembangunan hartanah di sekitar Kedah dan seluruh negeri amnya, sebagai strategi perniagaan jangka panjang.

Struktur Organisasi

struktur