insuranceBig

UPSB juga menawarkan perkhidmatan insurans. Unit Insurans telah mendapat usahasama dan menjadi agen insuran Commerce Assurance Berhad dan Syarikat Takaful Malaysia Berhad. Antara produk insuran yang dikendalikan oleh Unit Insurans, UPSB ialah seperti berikut :

1. Insurans Kenderaan Bermotor
• Insurans Komprehensif
• Insurans Pihak Ketiga (Third Party)
2. Polisi Kemalangan Persendirian (Auto Personal Accident)
3. Insurans Houseowner dan Householder
4. Insurans Kemalangan Berkelompok dan Insurans Rawatan Berkelompok.
5. Insurans Perjalanan (Travel Insurance)